محصولات شیمیایی تولیدات توپ های فولادی میتواند در راستای تقاضای مشتری، در قطر های مختلف از 125 میلی متر تا 20 میلی متر مختلف تولید نمود
تولیدات توپ های فولادی در خط با تقاضای مشتری، می تواند در اندازه های مختلف و قطرهای مختلف محصولات شیمیایی مختلف تولید نمود .

کیفیت

تضمین تداوم کنترول کیفیت توپ ها برای طول عمر و حفظ خصوصیات شان . به همین منظور شرکت ذوب توپ فولادی از تکنالوژی پیشرفته استفاده میکند .

ادامه

تولیدات

شرکت تولیدی توپ فولادی به کامپیوتر و سیستم اتوماسیون عیار گردیده واز تمام جریانات تولید حالم میباشدو با کارمندان مجرب و مسلکی برای مشتریان خویش خدمات با کیفیت ا راهه می نماید .

ادامه

با ما وصل شوید

از طریق دنبال صفحه های انترنیتی چون فسبوک و تیوترمیتوانید از تمام اخبا رو اطلاعات شرکت تولید توپ فولادی آگاه شوید .